Invitation

 

agbati sa ngalan ng kabuuhan ng AUE Alumni.

Masaya naming ipinararating sa iyo na kasalukuyang sumusulong ang mga usaping pagpapasya para sa nalalapit na pagdaraos ng ating Grand Alumni Homecoming. Na makalipas ang halos ika-apat na bahagi ng isang siglo, nagtagpo-tagpo din ang malaon nang kani-kaniyang kimkim nating kagustuhan na muling magsipagniig at magkamustahan.

Sa isininusulong na naisatakdang isang gabi ng pagtatagpo-tagpo, higit magiging makabuluhan at masigabo ang gaganaping pagdiriwang kung tulad ng marami nang naunang nagpabatid ay makadadalo ka at makakasama namin. Kung kaya nga ganoon nalang ang kalugurang sangkap ng liham-paanyayang ito upang personal na ipabatid sayo ang kasalukuyang mga napagpasyahan hinggil sa tinutukoy natin ditong magaganap na pagtitipon. At sa tulad-gabisig na kasabikan,  umaasa kami, sampu ng iba pa Alumni na kasunod ng liham na ito ay ikaw naman ang aming kariringgan.

Bunsod ng ginanap na pinakahuling pagtitipon, napagpasyahan ng mga nagsipagdalo (na sa ngayon ay tumayo na munang ating mga tagapangatawan) na ang takda’ng pagtitipon ay gaganapin sa Abril 7, taong kasalukuyan, sa Max’s Restaurant, Edsa Balintawak sa ganap na ika-7 ng gabi. Ang magiging tema n gating pagdiriwang ay “Reunited and Unites at 26.”

Ilan sa mga pinaghahandaang pakaaabangan sa gabing iyon ay mga pananalitang inspirasyon na magmumula sa ilan sa mga kinilala nating naging tagapamuno ng AUE. Gayon din, magkakaroon ng pagkilala sa ilan sa ating mga kapwa Alumni na naging matagumpay sa kani-kanilang napiling larangan. At kasing pinakaaabangan ay ang paglalahad ng mungkahi hinggil sa paglulunsad ng opisyal na AUE Alumni Association na siyang magpapatuloy sa kung ano man ang naumpisan nang bunsod nitong Grand Homecoming.

Sa pinakahuli, muli naming ipinararating sa iyo ang kagustuhan ng kabuuhan ng Alumni na makaisa ka sa gabing iyon ng ating pagdiriwang. Ang iyong pagdalo ay babaybay ng higit na katuparan ng ating mga layunin bilang mga bunga ng iisang institusyon na minsa’y kinilala nating lahat na tahanan natin – ang Araneta University Extension.

Kalakip ng pabatid at paanyayang ito ay ang talalagdaa’ng-pantiyak. Kasabay narin naming hihilingin sa iyo ang masinop mong pagtugon sa mga hihilingin nitong detalye hinggil sa iyo. Ano mang impormasyon na ibabahagi mo ay may malaking maitutulong sa isasakatupara’t ipagsasatagumpay ng kasalukuyang binubuno nating paglilimbag ng isang komprehensibong talaan at data-base ng lahat ng AUE Alumni. Gayon na ding marapatin na ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa kasalukuyang kumakatawan sating lahat na secretariat. Ang address ay nasusulat na sa kalakip ditong return card.

Aasahan naming ang iyong taos na pagtugon kung paano’ng katulad naming aasahan ang iyong pagdalo. Muli, magandang araw sa iyo sampu nilang mga minamahal mo.

 

Sumasaiyo,

Mga tinalaga sa Pagtatala at Paanyaya

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s